Posts Tagged ‘MER’

Mars Globe

… trwają przygotowania do przyjęcia nowego gościa. Phoenix nie będzie sam – obecnie Czerwoną Planetę okrążają trzy działające orbitery, a na jej powierzchni nadal pracują dwa łaziki (MER-y – Mars Exploration Rover) Spirit i Opportunity. Wszystkie orbitery dostosowały swoje trajektorie wokół planety w taki sposób aby w momencie przybycia Phoenixa znaleźć się nad miejscem jego lądowania. Mars Oddysey będzie przekazywać sygnały radiowe z lądownika na Ziemię (ma w tym doświadczenie, sonda pośredniczyła w sporej części transmisji z MER-ów), natomiast Mars Reconnaissance Orbiter oraz europejski Mars Express posłużą jako backup: nagrają sygnały z Phoenixa i przekażą potem całe pliki na Ziemię, aby zagwarantować, że żadne dane nie zostały utracone. Nawet łaziki MER wzięły udział w przygotowaniach, służąc za testowe źródło transmisji z powierzchni Marsa. Więcej tutaj.

Nadawanie sygnałów podczas procedury lądowania to efekt doświadczeń zebranych podczas katastrofy Mars Polar Landera w 1999 r. Wtedy lądownik zamilkł (planowo) przed wejściem w atmosferę i miał odezwać się po udanym lądowaniu, czego jak wiadomo już nie uczynił. I właściwie nie do końca wiadomo co się z nim stało. Transmisja podczas lądowania ma zapewnić stały strumień informacji o stanie aparatu.

Reklamy